you

you

you

you

you

you

you

you

0

Loading ...

Naša práca s mládeŽOU
vzdelávanie, terapie a aktivity so zvieratami

VZDELÁVANIE

VÝZNAM ZVIERAT V ŽIVOTE DETÍ, MLADÝCH ĽUDÍ

PONUKA VZDELÁVANIA – PODCASTY Organizácia Zvieratá a ľudia navzájom vedie odborné vzdelávanie a zdieľa vedecky podložené metódy výcviku zvierat. Online kurz

KURZY - PODCASTY

INTERVENCIE S ASISTENCIOU ZVIERAT

This optional section is only applicable to posts. It is a space for you to write a summary of the post.

KURZY

AKTIVITY S ASISTENCIOU ZVIERAT

ABOUT THE PROJECT Wondour™ was tasked with creating a pair of electronic glasses that can help legally-blind and low-vision people see

KURZY - PODCASTY

TERAPIE S ASISTENCIOU ZVIERAT

This optional section is only applicable to posts. It is a space for you to write a summary of the post.

TERAPIE S ASISTENCIOU ZVIERAT
VÝZNAM ZVIERAT V ŽIVOTE DETÍ, MLADÝCH ĽUDÍ
INTERVENCIE S ASISTENCIOU ZVIERAT
AKTIVITY S ASISTENCIOU ZVIERAT
01 / 4
INTERVENCIE S ASISTENCIOU ZVIERAT
AKTIVITY S ASISTENCIOU ZVIERAT
TERAPIE S ASISTENCIOU ZVIERAT
VÝZNAM ZVIERAT V ŽIVOTE DETÍ, MLADÝCH ĽUDÍ
Spolupráca s knižicami
ERASMUS+

Pozri si naše aktivity

Malé Pratnerstvá v sektore mládeže

ONLINE KURZ

B2. STUDY VISIT ČR

Výmena know-how a osvedčených metód a postupov medzi partnermi Česká hiporehabilitační společnost a Zvieratá a ľudia navzájom, pod gesciou Dyrebar Omsorg NOR, 20.8.-24.8.2022, Hradec Králové

B1. STUDY VISIT SR

Výmena know-how a osvedčených metód a postupov medzi partnermi Zvieratá a ľudia navzájom a Česká hiporehabilitační společnost, pod gesciou Dyrebar Omsorg NOR, 23.9.-27.9.2022, Veľký Šariš

ERASMUS+ PROJEKT

NAŠA PRÁCA

NAŠA

PRÁCA

AKTIVITY S ASISTENCIOU ZVIERAT

ABOUT THE PROJECT Wondour™ was tasked with creating a pair of electronic glasses that can help legally-blind and low-vision people see again. We’re helping

ERASMUS+

PROJEKT

Erasmus+

2021-1-SK02-KA210-YOU-000027445

MALÉ PARTNERSTVÁ V SEKTORE MLÁDEŽE

FOLLOW US
Dark
Light