you

you

you

you

you

you

you

you

0

Loading ...

VZDELÁVANIE

Categories Archives

VISIT SITE
SCROLL

PONUKA VZDELÁVANIA – PODCASTY Organizácia Zvieratá a ľudia navzájom vedie odborné vzdelávanie a zdieľa vedecky podložené metódy výcviku zvierat. Online kurz vznikol vďaka programu Erasmus +, výstupy vyjadrujú názor autora a komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých. Erasmus+ KA210-YOU – Malé partnerstvá v sektore mládeže Dyrebar Omsorg Pod gesciou NÓR […]

Meet VisionAid™. Patents Pending. Wondour™ was tasked with creating a pair of electronic glasses that can help legally-blind and low-vision people see again. We’re helping people with Wet & Dry Macular Degeneration, Diabetic and Non-Diabetic Retinopathy, Glaucoma, Optic-Nerve-Atrophy.​ Service Design Director​ Industry Dylan Stroud​ Published​ April 26th 2022​ //theme.dsngrid.com/video/VisionAid_on_Behance.mp4 Patents Pending. We designed VisionAid™ as […]

FOLLOW US
Dark
Light