you

you

you

you

you

you

you

you

0

Loading ...

Quick tips for an effective styled wedding

SCROLL

Green Care, Care Farming, Animal Assisted Interventions….

Care Farming vnímame ako spôsob, akým môžu ľudia vyjadriť, kým sú a kým chcú byť, prostredníctvom každodenných interakcií s ľuďmi aj mimo sveta ľudí a teda s rastlinami, zvieratami. 

Opäť narastá počet ľudí v núdzi (a v budúcnosti bude ešte viac), hoci často nie sú zaradení do oficiálnych sociálnych kategórií. 

Na uspokojenie týchto potrieb budú potrebné verejné zdroje (na úrovni EÚ), ale budúcnosť mnohých mladých ľudí bude závisieť aj od inovatívnych ekonomických modelov, ktoré dokážu ponúknuť nové cesty osobného rozvoja podľa inovatívnych ciest sociálnej/občianskej ekonomiky.

Z tohto hľadiska modely ako Care Farming, Social Farming….ich riešenia by mohli zväčšiť tento životne dôležitý priestor v našej obmedzenej spoločnosti. 

 

Care Farming je rastúce hnutie v Európe, ktoré spája poľnohospodársku produkciu so zdravotnými, sociálnymi a vzdelávacími službami.  Je súčasťou spektra aktivít založených na prírode, ktoré siahajú od:

  • aktivít dostupných v každodennom živote bežnej populácie – ako napríklad „zelené cvičenie“ (beh, chôdza, bicyklovanie v prírode alebo na zelených priestranstvách), interakcie so zvieratami (napr. jazda na koni, venčenie psov), záhradníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo a ochrana životného prostredia
  • cez aktivity na podporu zdravia– tieto aktivity sú zamerané na bežnú populáciu – ako napríklad iniciatívy “zeleného cvičenia” aktivity s asistenciou zvierat, komunitné záhradníctvo a projekty pestovania potravín, komunitné poľnohospodárstvo, mestské farmy ai. Zapojenie sa do týchto aktivít môže byť použité na prevenciu chronických chorôb
  • až po odborné intervencie na Care Farms – ide o cielené terapeutické alebo podporné intervencie, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre ľudí s definovanou potrebou a poskytujú ich vyškolení/kvalifikovaní odborníci.

Aktivity Care Farms môžu presahovať alebo kombinovať tieto oblasti, čo umožňuje účastníkom pohybovať sa medzi terapeutickou intervenciou, programom podpory zdravia a každodennou aktivitou v prírode tak, ako si to vyžadujú potreby zdravia a pohody.

 

Je dôležité poznamenať, že Care Farming je aktívny proces, ktorého cieľom je podporiť alebo zlepšiť zdravie a pohodu, na rozdiel od čisto pasívneho prežívania prírody, príležitostných prechádzok do prírody, jednorázových náštev farmy a pod. 

Inými slovami, zatiaľ čo zdravotné prínosy spoznávania prírody sú čoraz viac uznávané, prírodné prostredie nie je len pozadím aktivít Care Farms

 

Koncept Care Farms je možné chápať z rôznych uhlov pohľadu v oblastiach, v ktorých pôsobí.

Niektorí spájajú koncept Care Farms iba so systémom zdravotnej starostlivosti, zatiaľ čo iní rozširujú tento koncept o sociálnu rehabilitáciu, vzdelávanie a zamestnanosť.

 

Care Farms sú farmy, ktoré využívajú, alebo sprístupňujú na využívanie svoje priestory pre poľnohospodárske postupy aj na terapeutické výsledky: konkrétne na poskytovanie zdravotnej, sociálnej starostlivosti, rehabilitácie a aj pre vzdelávacie aktivity.

Care Farming možno teda chápať ako zastrešujúci pojem, ktorý zhŕňa širokú škálu aktivít a cieľových príjemcov, od podpory zdravia  (cieľ. sk. bežná populácia), prevencie chorôb (cieľ. sk. bežná populácia, ale zvyčajne sú aktivity zamerané na zraniteľnejších jednotlivcov alebo skupiny) a terapeutické intervencie, ktoré zahŕňajú cielené terapeutické alebo liečebné/rehabilitačné intervencie na riešenie špecifických potrieb.

 

Veselá farma

Farmárka Elena začleňuje hospodárske zvieratá do programov, ktoré sú prospešné pre ľudí @veselafarmavistuk

Intervencie s hospodárskymi zvieratami

Animal Assisted Intervention AAI na farmách sa zvyčajne ponúka ľuďom mimo školy alebo pracovného života, ktorí zápasia s duševnými problémami a/alebo problémami súvisiacimi s drogami.

Nielen psy, mačky a kone sú vhodné na prácu v intervenciách s asistenciou zvierat!

Na farme neovplyvní účastníka len kontakt so zvieratami, ale i kontakt s farmárom, ostatnými účastníkmi, prírodným prostredím, fyzická práca a rutiny to všetko sú prvky, ktoré môžu prispieť pre niektorých k pozitívnej zmene.

Výskumy ukazujú, že tento typ opatrení môže viesť k štruktúre a zmysluplnosti, zvládaniu záťaže, pocitu dôstojnosti, pozitívnym účinkom na duševné zdravie, pozitívnym sociálnym účinkom a zvýšenej fyzickej aktivite. Zaujímavý článok o tom si môžete prečítať TU:

No Comments

Leave A Comment

FOLLOW US
Dark
Light