you

you

you

you

you

you

you

you

0

Loading ...

VÝZNAM ZVIERAT V ŽIVOTE DETÍ, MLADÝCH ĽUDÍ

VISIT SITE
SCROLL

PONUKA VZDELÁVANIA - PODCASTY

Organizácia Zvieratá a ľudia navzájom vedie odborné vzdelávanie a zdieľa vedecky podložené metódy výcviku zvierat. Online kurz vznikol vďaka programu Erasmus +, výstupy vyjadrujú názor autora a komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.

  • Erasmus+

    KA210-YOU – Malé partnerstvá v sektore mládeže

  • Dyrebar Omsorg

    Pod gesciou NÓR partnera

  • Animalpartners.sk

    January 8th 2018

Prečo práve zvieratá? Potreby duševného zdravia sú v dnešnej dobe dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Svet sa vyvíja čoraz rýchlejšie. Zostávame v spojení, ale zároveň sme jeden od druhého viac odlúčení. Neustále hľadáme nové liečebné metódy a zaplavujú nás nespočetné možnosti výberu. Ako nám môžu pomôcť zvieratá? Už samotný pobyt v prítomnosti zvieraťa môže pôsobiť ako katalyzátor pre zintenzívnenie kontaktu s ľuďmi a človeku môže tiež poskytnúť emocionálnu podporu. Zvieratá totiž majú svoj vlastný, úplne jedinečný spôsob, ako na nás ľudí vplývať. AAI - animal-assisted intervention - intervencia s asistenciou zvierat nie je nová metóda. Výskum v tejto oblasti prebieha už mnoho rokov. Intervencie s asistenciou zvierat sú cieľovo orientované a štruktúrované intervencie, ktoré zámerne začleňujú zvieratá do zdravotných, vzdelávacích a ľudských služieb za účelom získania terapeutických prínosov a zlepšenia zdravia a pohody. Viaceré výskumy ukazujú, že pozitívne interakcie so zvieratami u ľudí znižujú krvný tlak, spomaľujú srdcový rytmus a aktivujú produkciu určitých hormónov, ktoré majú pozitívny vplyv na duševnú pohodu a pociťovaný stav pokoja. Vďaka intervenciám s asistenciou zvierat môžu klienti v interakcii so zvieratami pracovať na riešení svojich životných problémov bez pocitu posudzovania či odsudzovania a akejkoľvek interpretácie ich správania zo strany inej osoby. Ak sa budeme snažiť priblížiť k zvieratám, môže nám to pomôcť zamyslieť sa nad tým, ako my sami pristupujeme k našim vzťahom a ako môžeme čeliť veľkým udalostiam alebo zdrvujúcim skúsenostiam v našom živote. Slovenská organizácia Zvieratá a ľudia navzájom pre vás pripravila školenia v oblasti interakcií medzi ľuďmi a zvieratami, a to naprieč druhmi, ako sú psy, kone, mačky a hospodárske zvieratá. Jej poslaním a vášňou je vzdelávať ľudí a zvieratá tak, aby tvorili dobre vyškolené, efektívne tímy pracujúce v rôznych oblastiach a podporujúce ľudí so špeciálnymi potrebami.

Caption 1
Caption 2
Caption 3
Caption 4

Uvádzame potenciálne pozitívne efekty humánno-animálnych interakcií na vývin dieťaťa vo viacerých oblastiach:


• učenie – pozorovanie správania sa zvierat a učenie sa na základe týchto stimulov zefektívňuje procesy učenia a učenia sa detí,
• empatia – podporné prostredie s prítomným zvieraťom a citlivý rozvoj porozumenia rozvíja u detí schopnosť pochopiť city a motívy ostatných ľudí,
• komunikácia – prítomnosť zvieraťa podporuje nadväzovanie vzťahov, napomáha pri prekonávaní počiatočných bariér, nedôvery a strachu dieťaťa v novom prostredí či v novom vzťahu, rozvíja slovnú zásobu, motivuje ku komunikácii,
• výchova – možnosť starať sa, vychovávať a byť zodpovedný za zviera napomáha rozvoju pozitívnych vzťahov k zvieratám, podporuje rodičovské postoje, zodpovednosť, spôsobilosť starať sa o niekoho,
• sústredenie na okolie – kontakt so zvieraťom posilňuje záujem o okolité prostredie, stimuluje kognitívne procesy,
• sociabilita – pozitívne vzťahy k zvieratám sú jedným zo znakov sociability detí (lepšie rozvinuté sociálne kompetencie, obľúbenejšie u rovesníkov…),
• bezpodmienečné prijímanie – vo vzťahoch so zvieratami deti zažívajú bezpodmienečné prijímanie a vytvárajú si dôverný vzťah, ktorý je zdrojom útechy,
• fyzický kontakt, dotyk a saturácia taktilných potrieb – zviera prirodzene saturuje potrebu fyzických kontaktov.
.

FOLLOW US
Dark
Light